Het laatste nieuws in Boeimeer

22 september 2018 Boeimeer Bloeit            12.30u in het van Sonsbeeckpark

21 augustus 2018 Wijkraadsvergadering   20.00u in het Mondiaal Centrum

12, 13, 14 en 15 juni 2018 Avondvierdaagse in Boeimeer

27 april 2018 Koningsdag in Boeimeer

17 oktober 2017 Ruud Veltenaar opent Inspiratiedag  28 oktober

11.00 uur: Opening; Key note van Ruud Veltenaar, gevolgd door inleidingen over trends en de mogelijke gevolgen daarvan voor de manier waarop we in de toekomst wonen en samenleven, zoals:

  • Klimaat, groen en water
  • Wonen en zorg
  • Energie en energietransitie
  • De uitdagingen van Breda
  • Stedenbouw en het geluk van mensen
  • Architectuur en stedenbouw van de toekomst

12.45 uur: Lunch, met als optie: wandelingetje naar het Amphiaterrein.

13.45 uur: Work shops waarin bezoekers, gewapend met de kennis uit ‘1’, kunnen  ‘spelen’ met invullingen van het Amphiaterrein (de bestemming wordt in beginsel wonen); de NHTV is hierbij behulpzaam.

15.15 uur: Een goed gesprek over stedelijke ontwikkeling in Breda en hoe verschillende betrokken en verantwoordelijke partijen die gezamenlijk oppakken. ‘De maatschappelijke en economische waarde van betrokkenheid van inwoners bij plannenmakerijen’, zou dit deel ook kunnen heten.

16.00 uur: Afterparty met hapje en drankje.

Aanmelden kan via amphiadag@stadslabbreda.nl

1 december 2016 Julianalaan, Jacob Catssingel en Vondelstraat op de schop !

Zie BredaBericht: https://www.breda.nl/gemeente/nieuws/breda-berichten/inloopavond-6-december-over-nieuw-riool-inrichting-julianalaan-vondelstraat-jacob-catssi

28 september 2016  Denk mee aan de toekomst van de wijk

Wil je betrokken zijn bij uw buurt in Breda Zuidwest?
Dan ben je welkom om mee te doen aan het experiment Omgevingsplan Breda Zuidwest. Dat kan als je hier woont of werkt, maar ook als je hier winkelt, sport of recreëert. Via deze link kun je je mening geven en stellingen posten over onze buurt Breda zuidwest. https://www.omgevingsplan-breda.nl/                                                                             

Hoe meer mensen meedoen, hoe meer invloed we (hopelijk) kunnen hebben

9 juni 2016   Bruggen Zaartpark in juli hersteld

Volgens de laatste berichten van de gemeente wordt eind juni begonnen met het herstel van de kapotte bruggen in het Zaartpark. Als het goed gaat, kunnen we eind juli er weer gebruik van maken.

9 juni 2016   Jonge zwaantjes in Van Sonsbeeckpark niet voeren !

Enkele weken geleden zijn er vijf jonge zwaantjes geboren in het Sonsbeeckpark. Vader en moeder zwaan van harte gefeliciteerd! Veel buurtbewoners en bezoekers komen de nieuwkomers begroeten en voeren met broodkruimels. Ondanks alle goede bedoelingen wordt dit afgeraden.

Door het voeren van zwanen worden ze brutaler en dat zorgt voor overlast. Denk hierbij aan het beschadigen van auto’s en het hinderlijk volgen van mensen. Gelukkig zijn deze wilde vogels heel goed in staat om hun eigen kostje bij elkaar te scharrelen. Het is daarom niet nodig om ze te verwennen met brood.

Laten we elkaar er van bewust maken en bezoekers die de zwanen komen voeren, ook informeren over de gevolgen. Heb jij nog goede ideeën om de zwanen terug naar het water te leiden, of mogelijke overlast te voorkomen? Deel het met ons en samen lossen we het op!

Voor reacties kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda, tel 14-076.

27 mei 2016 Het verslag van de bijeenkomst van 23 mei over de voorgenomen verwijdering van een gedeelte van de verlichting in het Boeimeerpark is hier te vinden:  Verslag bijeenkomst 23 mei 2016 def.

23 mei 2016 Vanavond is er om 20.00 uur overleg met iemand van de gemeente Breda over het weghalen van de verlichting langs het wandel- en fietspad in het Boeimeerpark. De bijeenkomst vindt plaats in het kerkje aan de Cimburgalaan, dicht bij het bruggetje naar de tennisbanen.

18 mei 2016 Op burendag zaterdag 24 september vindt ‘Boeimeer Bloeit!’ plaats in het Sonsbeeckpark! We trekken weer alles uit de kast om er een gezellige middag van te maken! De wijkraad en IamSonsbeeck gaan, net als vorig jaar, weer samen aan de slag. We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen organiseren. U kunt contact opnemen met de wijkraad, mail naar info@wijkraadboeimeer.nl.

31 maart 2016 Het Oranje comité Boeimeer is nog op zoek naar vrijwilligers om twee uur een spel te begeleiden of andere hand en spandiensten te verrichten. Voor meer informatie zie  facebook.com/Oranjecomité-Boeimeer of om je aan te melden mail naar oranjecomiteboeimeer@hotmail.com

30 maart 2016 Op 12 maart 2016 is er een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente geweest over de plannen om in het belastinggebouw een AZC te vestigen. Het verslag van deze bijeenkomst vind je

hier Verslag informatiedag locatiekeuze azc 12 maart 2016

25 maart 2016 Onlangs heeft de gemeente Breda de bossages achter en naast zwembad Sonsbeeck gesnoeid. Meer informatie over het snoei- en hakbeleid van de gemeente op de site van IamSonssbeeck.

18 maart 2016 De geplande locatie van de 50 meter hoge C2000-mast naast het bruggetje bij het belastingkantoor is van de baan; het bleek dat deze plaats niet in aanmerking komt vanwege het beschermde stadsgezicht aldaar. De gemeente gaat samen met het rijk op zoek naar een andere locatie.

14 maart 2016 Helaas ontbreken er bij de oproep voor dames volleybal de contactgegevens. Voor vragen en meer informatie kunt u mailen naar Hanneke Schalk:  j.schalk@ziggo.nl of bellen naar Helma Wilking 076-5209942.

13 maart 2016 Twee excursie van de West-Brabantse Vogelwerkgroep: zondag 17 april en zondag 15 mei. Meer informatie bij de Agenda.

12 maart 2016 Leden van het bestuur van de wijkraad zijn aanwezig bij de informatiebijeenkomst over het nieuwe AZC in het belastingkantoor.

4 maart 2016 Wijkraadsvergadering van 15 maart gaat niet door.

Op dinsdag 15 maart was er een themabijeenkomst gepland. We wilden deze avond besteden aan de plannen van de gemeente om met zogenaamde omgevingsplannen te gaan werken.  Het blijkt echter dat die plannen nog niet concreet genoeg zijn om er een avond met wijkbewoners aan te wijden.

18 december 2015 Namens politieteam Weerijs fijne feestdagen toegewenst! Helaas is het risico op een (woning)inbraak in uw buurt tijdens de kerstvakantie groot. Bij inbraken wordt veelal gebruik gemaakt van de brandgangen in de wijk

en ramen aan de achterzijde worden vaak opengebroken. Samen met de gemeente Breda en EBN beveiliging zetten we opvallend en onopvallend toezicht in om inbrekers af te schrikken of aan te houden. Hierbij vragen we uw hulp. Allereerst bij een verdachte situatie bel 112 en meld signalement, vluchtrichting, kenteken. Ziet u een verdacht persoon in één van de brandgangen, hoort u glasgerinkel of breekgeluiden bel dan 112.

Maak daarnaast afspraken met uw buren:
– Wanneer bent u weg en wanneer de buren?
– Wat kunt u voor elkaar betekenen om de woningen bewoond te laten lijken?
– Wanneer kunt u extra alert zijn op verdachte situaties, als uw buren er niet zijn?

Preventietips en initiatieven tegen inbraken www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of www.buurtpreventiebreda.nl

Met vriendelijke groet, Politieteam Weerijs

1 december 2015 In 2016 weer een koningsdag in Boeimeer met spelletjes en een vrijmarkt voor kinderen

1 december 2015 Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan aan Vriesdongen 1 wordt niet langer voor kerkdiensten gebruikt. Op dit moment wordt het geschikt gemaakt om te gaan dienen als inloopcentrum, “De lichtboei”.

1 december 2015 Oplevering nieuwe lokalen en gymzaal Petrus en Paulusschool verwacht februari 2015

1 december 2015 Sluiting Petrus en Pauluskerk verwacht halverwege 2016